Som så ofta, satt jag idag på mitt kontor och sökte på nätet efter nya och intressanta kunskaper och insikter om grupper och vad som gör dom effektiva. Jag sprang på en mycket intressant artikel i Gallup Management Journal. Artikeln (Where Employee Engagement Happans, Fleming & Asplund) ställde frågan - var kommer anställdas engagemang ifrån? Inte en enkel fråga att svar på med andra ord. För att skapa lite kontext så vill jag citera ett stycke.

”So how do we manage people for success and high level of productivity in the new economy? Too many organizations build management models on the assumption that managers and leaders have the power in the company/employee relationship, but that‘s no longer the case. The answer is employee engagement or the ability to capture the heads, hearts and souls of your employees to instil an intrinsic desire and passion for excellence. Engaged employees want their organizations to succeed because they feel connected emotionally, socially, and even spiritually to its mission, vision, and purpose.”

Min erfarenhet av att jobbar med grupper och framförallt projektgrupper bekräftar verkligen detta. Det är få saker som gör en grupp mer effektiv som när alla gruppmedlemmar förstår, stödjer, och jobbar mot en gemensam vision och målbild. Men frågan är hur kommer jag till detta tillstånd av att alla drar åt samma håll?

Två grundläggande behov vi människor har när vi agerar i grupper är 1) möjligheten att göra det jag gör bäst och får bekräftelse på det och 2) möjligheten att utvecklas i in min profession och som människa. Så det är länken mellan målbilden och gruppmedlemmarnas behov som behöver undersökas och tydliggöras. ”Gör vi detta (gruppens mål), så uppnår jag detta (mina behov)”. Så hur gör vi det då undrar ni säker? Fråga!! Fråga gruppmedlemmarna – vad vill du få ut av detta projekt? Så det två centrala frågorna vi behöver undersöka är – vad vill organisationen få ut av projektet, samt – vad vill varje gruppmedlem få ut av att jobba i projektet, och sedan tydliggöra länken mellan de båda.

Som Fleming och Asplun skriver - ”When human needs are met, the positive emotions that result encourage employees to look beyond the work in front of them and to care about the overall welfare of the business.”