“When a team becomes more aligned, a commonality emerges, and individuals’ energies harmonize. There is less wasted energy. In fact, a resonance or synergy develops, like the coherent light of a laser rather than the incoherent and scattered light of a light bulb.”
- Peter Senge

Grupper som är allierade (aligned) mot ett gemensamt mål eller syfte kan skapa underverk. Har ni någonsin medverkat i en grupp som har den nästan magiska kraften och effektiviteten? Det tror jag de flesta av oss har. För det kanske är vetskapen om att kraften kan finnas som ligger till grund till den ofta närvarande frustrationen när den kraften saknas – ett tillstånd som allt för vanligt i dagens arbetsgrupper.