Strength Deployment Inventory

En kartläggning som hjälper dig att upptäcka egenskaper och potentialen i ditt sätt att relatera till andra.

Målsättningen med SDI är att du ska få bättre förståelse för dina behov och ditt beteende i olika situationer men även öka din förståelse för hur andra reagerar.

Genom SDI får du större förståelse för:

- Vad som händer med dig när du möter och samarbetar med andra människor.

- Hur du fungerar i konfliktsituationer.

- Vad som kan orsaka inre konflikter och irritation hos dig.

- Vilka personliga styrkor du använder dig av idag, och vilka du skulle vinna på att använda dig mer av.

- Hur du kan omvandla dina svagheter till dina styrkor.

“Förståelse för personliga stryrkor i mellanmänskliga relationer” - Dr. Elias H. Porter