För att utvecklas som ledare krävs först en insikt sedan kunskap. För mig så är självinsikt en förutsättning och ett första steg för ett utvecklat ledarskap. Genom insikter om mig själv och mitt ledarskap kan jag jobba på de sidor som jag bör utveckla. Parallellt med insikter krävs också nya kunskaper om ledarskap. Det viktigaste steget i all ledarutveckling är dock kanske styrkan och modet att omvandla de nya kunskaperna till ett nytt beteende.

Jag jobbar med tre utbildningar som jag tycker på ett bra sätt möter upp till de förutsättningarna som krävs för att en ledare ska ha möjligheten till att utvecklas:

Klart Ledarskap

Utveckling av Grupp och Ledare - UGL

Situationsanpassat Ledarskap

”En av dom viktigaste uppgifterna en ledare har är att ta beslut, men att göra det på ett sätt som skapar delaktighet.” -Tom