Huvudmålet med UGL är att bli effektivare som ledare och gruppmedlem. Huvudfokus under utbildningen ligger på att få insikter om hur mitt agerande påverkar gruppen och hur jag påverkas av andra.

Under kursen får du bland annat:

- Stärka din förmåga att se och hantera konflikter.

- Genomföra SDI (Strength Deployment Inventory®) – ett självinsiktsverktyg för att utveckla dina starka sidor.

- Nå större självförtroende och självinsikt.

- Öka din förmåga att förstå och tillämpa olika ledarstilar i en grupps utveckling.

- Lära dig urskilja olika faser i en grupps utveckling samt se individernas roll i denna.

- Öva och förbättra din förmåga att kommunicera direkt och klart.

- Ge och ta effektiv feedback.

Genomförande

Utbildningen genomförs i grupper om 8-12 personer och leds av två handledare som är utbildade och godkända av Försvarshögskolan. Utbildningen omfattar cirka 48 timmars handledarledd utbildning och genomförs i internatform under fem dagar med program alla kvällar. Utbildningens uppläggning kräver närvaro under hela kurstiden.

Jag ingår i Gällöfsta Utbildnings nätverk där jag genomför UGL’er för deras räkning.

För mer information om UGL besök Gällöfstas hemsida www.gallofsta.se

”Självkännedom bidrar till min ledarskapsförmåga genom att - ju mer jag kan se i mig själv, desto mer kan jag se hos andra.”
-Tom