Klart Ledarskap – är en ny och mycket spännande ledarskapskurs som bygger på färdigheter som skapar en tydligare och klarare kommunikation mellan människor.

Klart ledarskap är framtaget i Vancover Canada av dr Gervase Bushe och anpassad till Sverige av Provins fem AB.

Programmet ger dig:

Förmåga att leda i kraft av dina personliga egenskaper.

Medvetenhet om dig själv och dina reaktioner.

Färdigheter i tydlig kommunikation.

Förmåga att skapa klarhet i samarbetsrelationer.

En modell för ökat lärandet i organisationen.

Pedagogik

Klart ledarskap är uppbyggt i fyra endagars moduler som var och in ger dig specifika färdigheter i att kommunicera tydligt och leda lärande. Pedagogiken är allsidig och upplevelsebaserad.
Följande pedagogiska byggstenar ingår:

Teoripass:

Korta, kärnfulla genomgånga av teoretiska grundbegrepp och modeller.

Demonstrationer:

Begrepp, modeller och vissa övningar demonstreras löpande. Dels genom illustrativa videoklipp, dels genom att programinstruktörerna demonstrerar i rummet.

Övningar:

Genom övningar tränas och utforskas färdigheter. Exemplen är kroppsmedvetenhet, aktiv lyssning och beskrivning av upplevelsens fyra element.

Rollspel:

Deltagarna tränar färdigheter i klart ledarskap genom att rollspela samtalssituationer. Rollspelen genomförs alltid i fasta parkonstellationer.

Reflektion:

Teori, övningar, rollspel integreras genom reflektion i mindre grupper och i helgrupp.

Lärpar:

Deltagaren väljer tidigt i programmet en lärpartner. Lärparet coachar, stödjer och utmanar varandra genom hela programmet.

Träningsgrupp:

Dagarna avslutas med gruppträningspass där färdigheterna i klartledarskap integreras i realtid, här och nu. Träningspassen är korta och inramade av coachning i lärparen.

Upplägg:

Dag 1. Fokus på medvetenhet

Du måste veta vad du själv står för, tycker och känner innan du kan förmedla dina intentioner till din omgivning. Som ledare behöver du kunna vara ärlig inför dig själv och snabbt ringa in vad som är fakta och vad som är din personliga tolkning av situationen.

Dag 2. Fokus på tydliga beskrivningar

Som ledare måste du vara rak och säker. Du måste beskriva dina idéer och intentioner på ett tydligt och inspirerande sätt. Klart ledarskap ger dig färdigheter i att konfrontera och ändå väcka den andras beredskap att sätta sig in i din bild av situationen utan försvarsinställning.

Dag 3: Fokus på uppriktig nyfikenhet

Var uppriktigt intresserad och kompetent i din nyfikenhet. Klart ledarskap handlar om att kunna lyssna och ta in andras erfarenheter och åsikter utan att för den delen bli ”invaderad” eller gränslös. Det handlar om att kunna få den andre att beskriva sin bild på ett kompetent sätt som underlättar lärande i organisationen.

Dag 4. Fokus på klarhet och lärande samtal

En tydlig ledare kan skapa klarhet i organisationens och teamets samarbetsrelationer. Genom att tydliggöra mångfald och olika uppfattningar skapas grunden för det produktiva lärande.

Fördelar med Klart Ledarskap

Fokus under kursen ligger på träning, träning, träning – träning ger resultat.

Fungerar lika bra som en företagsintern kurs, som med en befintlig grupp.

Kan hållas på både engelska och svenska för internationella organisationer.

Stor flexibilitet i upplägget av de fyra dagarna. Var dag är ett fristående block som kan läggas på det sätt som passar bäst.

Mycket kostnadseffektiv - en handledare vid grupper upp till 12 personer.

Sammanfattning

Jag är övertygad om att Klart Ledarskap snart är en av Sveriges populäraste ledarskapskurser. Anledningen är enkel – den ger resultat.

För mer information om Klart Ledarskap och om hur ni kan skapa klart ledarskap i er organisation kontakta mig på tom.larsson@tailwind.se eller 070-433 84 99

Mer spännande information finns på Gervase Bushés egen hemsida www.gervasebushe.ca