Coaching för mig betyder att frigöra människors potential. Genom coachingen stödjer jag utövaren i att själv undersöka nya möjligheter, hitta motivation, undanröja hinder och skapa resultat. Ansvaret för handling, inlärning och skapandet av resultat ligger hos utövaren själv. Detta är förutsättningen för att coaching ska fungera.

De två verktyg som jag använder mig av är (metaforiskt sett) en spegel och en vattenkanna. Spegeln använder jag för att hjälpa individen att undersöka sin egen situation och vägen framåt, och vattenkannan använder jag för att vattna alla de frön som planteras så att de växer till sig till ett nytt mer effektivt beteende.

Om du vill veta mer om coaching så kontakta mig gärna på tom.hammar@tailwind.se eller 070-433 84 99