Olle Fack AB

Olle och jag har utvecklat FLOW-konceptet tillsammans. Vi har fört tillsammans våra unika kompetenser och skapat ett koncept som fyller ett mycket tydlig behov i dagens projektorganisationer. Olle har en stark förankring inom NLP och är mycket framstående motivationscoach för idrottare. www.ollefack.se

SitLed Partners

SitLed Partners består av Olle Fack, Janne Hernander och mig. Under det gemensamma förtaget SitLed Partners levererar vi Situationsanpassat Ledarskaps® kurser till den öppna utbildningsmarknaden.
www.sitled.se