Gällöfta Utbildning

Gällöfsta är Sveriges största leverantör av UGL-kurser till den civila marknaden. Jag ingår i dras UGL-nätverk av cirka 20 konsulter som genomför kurser åt Gällöfsta. Jag jobbar också aktivt som underkonsult åt Gällöfsta i olika typer av företagsinterna ledarskapsprogram, samt teambuilding uppdrag. www.gallofsta.se

Inter Pares

Inter Pares är ett professionellt nätverk i vilket jag ingår tillsammans med Karin Wigardt, Jan Hernander, och Olle Fack. Syftet med nätverket är i huvudsak erfarenhets utbyte, men för mig så även den sociala aspekten mycket viktig. Vi försöker att träffas ungefär en gång i månad och dela med oss av våra kunskaper och erfarenheter.