En av de största utmaningarna projektledare står inför i sitt ledarskap är att få projektgruppen att fungera på ett effektivt sätt.

Att få en grupp till samverkan händer inte av sig själv. Det kräver ett kontinuerligt, framförallt initialt, fokus på oss som grupp och hur vi ska vara mot varandra. Genom Project-Flow ger vi just det stödet till projektledaren. Vår erfarenhet är att det är just den här delen av ledarskapet som projektledaren uppfattar som det svåraste.

Project-Flow aktiviteter kan delas upp i två delar – stödaktiviteter för projektledaren och stödaktiviteter för projektgruppen.

Stödet för projektledaren fokuserar på att förbereda ledaren inför projektet (Set-Up) och summera lärdomar efter projektets slut (Sum-Up). Kontinuerligt under projektet har också projektledaren tillgång till en coach som kan stödja i områden som just då är angelägna.

Stödet för gruppen är inriktat på att utveckla gruppens samverkan och optimera dess effektivitet. Den initial teambuildingsaktivitet (Start-Up) följs av ett antal Follow-Up tillfällen där gruppen återkommer till och fortsätter att utveckla gruppen. Den avslutande aktiviteten, Wrap-Up, möjliggör att projektet får ett bra avslut samt att lärdomar från projektet lyfts upp och förs vidare till nästa projekt. [ titta på infografik … ]

Vill du veta mer om Project-Flow kontakta mig gärna på tom.hammar@tailwind.se eller 070-433 84 99

”Grunden till alla effektiva grupper är en äkta ömsesidig tillit gentemot varandra.” -Tom