Jag har grundat Tailwind för att jag vill åstadkomma positiva och varaktiga förändringar - förändringar som leder till ett effektivare sätt för individer och grupper att verka och agera i en organisation.

Min grundsyn som organisationskonsult är att undersöka vad det är som fungerar och låta det bli en ledfyr mot den positiva förändringen. Jag anser att det är i den uppskattande undersökningen kraften och energin finns, inte i det mer traditionella ”problem-lösnings” fokuserade förhållningssättet.

Utmaningen för mig är att skapa förutsättningen för grupper och individer att ta steget från insikt och kunskap till ett nytt beteende. Stöttepelaren i att nå detta mål är kontinuitet och ett långsiktigt tänkande. Detta gäller både i de uppdrag jag leverera lika väl som relationen till mina kunder.

Jag startade Tailwind Organisationsutveckling AB i mitten av 2004 och det finns inget som inspirerar mig mer än att jobba med det jag älskar under egen flagg.

Tom Hammar, grundare

”Den mest outnyttjade konkurrensfördel i dagens organisationer är, i min mening, samverkande grupper.” -Tom