Management-Flow är inriktat på att utveckla och effektivisera ledningsgruppen.

Många ”ledningsgrupper” fungerar snarare som en grupp ledare än en ledningsgrupp. Några faktorer som försvårar en ledningsgrupps samverkan är bland annat att gruppen träffas relativt sällan, gruppsammansättning ändras ofta, samt att cheferna många gånger har en stark lojalitet till sin egen grupp. Samtidigt är ledningsgruppen central för organisationens framgång.

Under dessa förhållanden är behovet att arbeta med gruppens utveckling än viktigare. Management-Flow medför att ledningsgruppen fungerar som en ständigt samverkande enhet.

Vill du veta mer om Management-Flow kontakta mig gärna på tom.hammar@tailwind.se eller 070-433 84 99

”Consensus beslut är en illusion – det existerar praktiskt taget aldrig. Det viktiga är att skapa delaktighet i beslut, och det skapar man genom att möjliggöra att alla inblandade får sin åsikt hörd och granskad.” -Tom