Integration-Flow riktar sig mot grupper och organisationer som genomgår någon typ av gruppintegrering i samband med en företagsfusion eller förvärv.

För att framgångsrikt föra samman två grupper med unika arbetssätt och gruppkulturer krävs extra fokus på gruppens utveckling och ett långsiktigt tänk.

Vill du veta mer om Integration-Flow kontakta mig gärna på tom.hammar@tailwind.se eller 070-433 84 99