Appreciative Inquiry är en teori, en tankesätt, en metod som leder till organisatoriskt lärande och kreativitet. Appreciative Inquiry som översätts till Uppskattande Undersökning på svenska skapades av Dr. David Cooperrider från Case Westerns Reserve’s School of Organizationsl Behavior.

Istället för den mer traditionella problem-lösnings metoden – hitta det som är fel och lösa problemet – fokuserar Uppskattande Undersökning på det som fungerar i en organisation. En av grundteserna i Uppskattande Undersökning är att – vi får det vi fokuserar på. Fokuserar vi på problem ser vi bara problem, fokuserar vi på det som fungerar så skapas mer av det positiva. Genom att undersöka det som vi uppskattar i en grupp eller en organisation och göra mer av det, skapar vi motivation, engagemang, och energi. I det positiva hittar vi kraften.