Upplevelsebaserad inlärning är en pedagogisk modell som skapats av David A Kolb från Case Western Reserve University i USA. Pedagogiken bygger på att lärandet förankras genom att ”gå igenom” fyra olika steg:

1. Konkret upplevelse:

2. Processgenomgång:

3. Generalisering eller teoribildning:

4. Pröva ett nytt beteende:

Varför fungerar Upplevelsebaserad Inlärning så bra?:

- Upplevelsebaserad Inlärning inser att individer lär sig bäst från sin egen upplevelse och sin egen undersökning

- Upplevelsebaserad Inlärning förstår att vad individer gör är viktigare än vad individer kan

- Upplevelsebaserad Inlärning tar steget bortom kunskap och in i färdighet genom att skapa en lärsituation – ju stakare upplevelse desto bättre färdighet.

- Upplevelsebaserad Inlärning begriper den viktigaste aspekten när det gäller kompetens utveckling – att det handlar om att förändra beteenden och attityder.

- Upplevelsebaserad Inlärning vet att för att något inte ska glömmas bort måste lärprocessen vara njutbar, motiverande, och givande.

- Upplevelsebaserad Inlärning lever upp till idén att det är mycket viktigare att pröva något nytt eller annorlunda än att nå ett bra resultat.