”Situationsanpassat Ledarskap® handlar om att förstå vad
medarbetaren behöver från dig som chef vid varje tillfälle.”

Situationsanpassat ledarskap utgår från att ingen ledarstil fungerar i alla lägen. Det är istället medarbetarens kompetens och behov som avgör vilken som är den mest lämpliga ledarstilen i en viss situation. Konsten är att ha flera ledarstilar att välja mellan och att använda rätt stil vid rätt tillfälle. Dr. Paul Herseys ledarskapsmodell är en av världens mest använda ledarskapsmodeller.

Utbildningen är mycket praktiskt inriktad och hjälper dig att direkt omsätta de nya kunskaperna i vardagliga handlingar.

Några delar ut innehållet:

Erhålla individuell analys av de ledarstilar du använder dig av idag.

Öva kompetensbedömning och ledarstilsval för att delegera framgångsrikt.

Hantera medarbetare som minskat sin prestationsförmåga.

Upprätta en handlingsplan för ditt fortsatta ledarskap.

Jag ingår i ett samarbete med Sit Led Partners genom vilket vi erbjuder Situationsanpassat Ledarskaps® utbildningar.

För information om kurserna och SitLed Partners besök www.sitled.se

Situationsanpassat ledarskap®

Ort: Stockholm
Deltagaravgift (exkl. moms): 9.800 kr
Sista anmälningsdag: 20 dagar innan startdatum
Datum
22-23 mar.(SL0322)
18-19 maj (SL0518)
6-7 sep. (SL0906)
5-6 okt. (SL1005)

SL-Påverkan®

Ort: Stockholm
Deltagaravgift (exkl. moms): 5.800 kr
Sista anmälningsdag: 20 dagar innan startdatum
Datum
9 nov. (PÅ1109)