Samlade länkar från siten och andra.

www.ollefack.se
Olle Fack AB - samarbetspartner innom Flow-Works konceptet

www.sitled.se
Sit Led Partners AB- samarbetspartner innom Situationsanpassat ledarskap®

www.provinsfem.se
Provins Fem - samarbetspartner innom Klart Ledarskap

www.gallofsta.se
Gällöfsta Utbildning AB - samarbetspartner innom
UGL -Utveckling av Grupp och Ledare

www.appreciativeinquiry.case.edu
Information om metoden Appreciative Inquiry - Uppskattande Undersökning

www.odinstitute.org
Hemsidan till The Organizational Development Institute

www.jennyhammar.com
Alla bilder på denna hemsida är tagna av Fotograf Jenny Hammar