en sammanfattning

Två språk:

Engelska – Svenska

Två examen:

Lake Forest College (USA)
Handelshögskolan i Stockholm

Certifieringar och konsultutbildningar:

UGL handledare
Situationsanpassat Ledarskap
Interpersonal Dynamics Inventory (IDI)
Strength Deployment Inventory (SDI)
Provins Fem – 1½ årig organisationskonsultutbildning

Tidigare erfarenheter:

BTS i New York
Swedish-American Chambers of Commerce in New York
G2 Research (San Francisco) – Senior Consultant/Gruppledare
Gällöfsta Utbildning AB – Organisations Konsult

Mitt förhållningssätt:

Hjälp till självhjälp – facilitator
Uppskattande Undersökning
Upplevelsebaserat