Tailwind står på tre ben - teamutveckling, ledarutveckling, och coaching. På ett sätt så kan dessa kompetenser stå som fristående kompetenser, men dom skapar samtidigt en helhet i relationen till mina kunder.

Teamutveckling:

Teamutveckling står för förbättring av befintliga arbetsgrupper där fokus ligger på gruppen som helhet. [ läs mer… ]

Ledarutveckling

Ledarutveckling består av på tre ledarskapsutbildningar; Klart Ledarskap, Situationsanpassat Ledarskap, och UGL (Utveckling av Grupp och Ledare). [ läs mer… ]

Coaching

Coaching bygger på ett frigöra individers potential. Genom coachingen stödjer jag utövaren i att själv undersöka nya möjligheter, hitta motivation, undanröja hinder och skapa resultat. [ läs mer… ]

Dessa tre kompetenser skapar en helhet gentemot att effektivisera en grupp och leverera ett bättre resultat. Ledarutveckling syftar till att skapa nya kunskaper hos den viktigaste personen i en grupp, ledaren. Coachingens mål är att förvandla dessa insikter till ett bättre ledarskap, och teamutvecklingen syftar till att dessa förbättringen verkligen händer i verkligheten.

Men andra ord – gå från teori till praktik.

För att optimera resultatet av en kompetensutvecklingsinsats är det en fördel att arbeta med alla tre delar, ledarutveckling, coaching och teamutveckling. [ titta på infografik … ]

”För att en grupp ska utvecklas till ett väl fungerande ”team” behövs inte en hög intellektuell förmåga eller smarta strategier. Det viktigaste, över allt annat, är mod och uthållighet.” -Tom